General Photo Album

Geografsko polojenie

Home
Foto stranitsa - 1
Foto stranitsa - 2
Foto stranitsa - 3
Foto stranitsa - 4
Geografsko polojenie
Hotel "VICTORIA"
"Damovata kashta"
"Markova kashta"
Hotel "Ilinden"
Aktualno
Links
Contact Me

Географско положение на град Брацигово.

Брацигово се намира в полите на Западните Родопи, на 420 м.н.в. Разположено терасовидно в югоизточната част на едноименната котловина, то има хубаво югозападно изложение.

Брациговската котловина е част от общата Брациговско-Пещерска котловина, която е отворена на северозапад и е оградена от двете североизточни разклонения на Баташкия рид.

От връх "Баташки снежник", висок 2082 м., той продължава на североизток, където се разделя на две дъги, като западната огражда Пещерската котловина, а източната, по-дългата-котловината на Брацигово, Розово и Жребичко.

Риолитният праг на "Грамадите" разделя Брациговската от Пещерската котловина.

Брациговската котловина е пъстра мозайка от ридове и дилинки, тя е затворена на юг от стръмните склонове на "Кошарище" и "Врис", които се намират западно от "Грамадите", на север от "Клисурата" и "Друма", както и от хълмовете над селата Бяга и Козарско- "Кръстец" и "Зюравци", на изток редица хълмове отделят Брациговската котловина от малкото понижение над Розово, а именно "Дунави ниви", "Чиликовица" и "Въртян камен".

Тя се отводнява от река Равногорска и десните й притоци Павлишка и Умишка, като цялата система е е десен приток на Стара река.

През самия град протича Умишка, малка и почти безводна, но в миналото причинявала на два пъти големи загуби при наводненията на 16 август 1857 г. и през 1928 г.

Брацигово се радва на мек и здравословен климат, средната годишна температура е 11.6 градуса по Целзий.

Зимата е снеговита, но по-мека от тази в Пазарджик; лятото е прохладно и приятно;ветровете са рядко явление.

През пролетта и късно есента този край често бива навестяван от топлите беломорски ветрове, които не само че бързо стопяват снеговете по високите части на планината, но и освежават цялата природа вна Брацигово и покрайнината.

Полето се проветрява чрез долината на р.Павлишка, затова мъглите са почти непознати, инверсиите също.

Валежите, при положение, че почвите са са предимно тънкослоести, песъчливи, канелено-горски, са недостатъчни, затова се налага изкуствена напояване, което е стара практика на земеделските стопани.

Едва след изграждането на язовирите "Гачево блато" и "Бурово блато", както и на напоителната система, интензивните  земеделски култури получават необходимата влага.

Теренните условия тук не са от най-благоприятните за развиетието на селското стопанство.

Общият обработваем поземлен фонд възлиза на около 10 хиляди декара.

 

Брацигово е свързан с много удобни пътища за Пловдив (41 км.), Пазарджик (23 км.) и София (135 км.)-през Пещера (7 км.) или пряко през с.Капитан Димитриево, за Батак (22 км.) и Велинград (50 км.) също през Пещера, за Розово (7 км.), Равногор (16 км.), Фотиново и курорта "Атолука" има добра пътна връзка, както и за Девин и Перущица -през Бяга, Козарско и Кричим.

Тук има и железопътна линия, която през гара Стамболийски свързва града с жп линията Пловдив-София.

 

untitled_thumb.jpg